ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Μ.Σ.)

Περιγραφή έργου

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Η ανακατασκευή του σε δύο φάσεις εντάχθηκε στο πρόγραμμα έργων της Θεσσαλονίκης ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης (1997), με στόχο την ανάδειξη του, σε ένα από τα πλέον σύγχρονα Θέατρα της Ευρώπης, και την χρησιμοποίηση του ως Συνεδριακού Κέντρου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Εμβαδόν:10.000 m2
  • Ψυκτική ισχύς:390 RT
  • Θερμική ισχύς:1.700 Μcal/h
  • Ηλεκτρική ισχύς :3200 KVA
  • Σύγχρονος εξοπλισμός σκηνής, θεατρικός φωτισμός και οπτικοακουστικά συστήματα.