ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ι.Β.C.) ΣΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Περιγραφή έργου

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Εκπόνηση του συνόλου των μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων και των ειδικών οπτικοακουστικών συστημάτων και εξοπλισμού που προβλέπονται να καλύψουν τις αυξημένες τεχνολογικά απαιτήσεις του νέου Μουσείου Ολυμπιακών Αγώνων που κατασκευάζεται σε τμήμα του Ολυμπιακού Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης (I.B.C.) συνολικής επιφάνειας 32.000m2 με σκοπό την αξιοποίηση της μεταολυμπιακής χρήσης του κτιρίου.

Το σύνολο των μελετών εκπονήθηκε με γνώμονα τον σεβασμό του Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, την αυτονόμηση του τμήματος του Μουσείου απο τις υπόλοιπες μεταολυμπιακές χρήσεις.

Στο έργο προβλέπεται η εγκατάσταση πληθώρας οπτικοακουστικών και διαδραστικών συστημάτων που δίνουν την δυνατότητα στον επισκέπτη να βιώσει τους Ολυμπιακούς αγώνες της σύγχρονης εποχής καθώς επίσης να μεταφερθεί μέσω της εικονικής πραγματικότητας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αρχαιότητας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Συνολική επιφάνεια:32.000 m2
  • Ηλεκτρική ισχύς:4000 KVA
  • Ψυκτική ισχύς: 1400 RT
  • Θερμική ισχύς: 3000 Mcal/h