Μελετητικά πτυχία

H ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ είναι εγγεγραμένη στα Μητρώα Γραφείων Μελετών του Ν. 716/77 με Α.Μ. 416 και διαθέτει πτυχία στις παρακάτω κατηγορίες μελετών:

  • Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές:
    Κατηγορία: 09 Τάξη πτυχίου: Ε’ – Δυναμικό: 15 μονάδες.
  • Μελέτες Βιομηχανικών ‘Eργων
    Κατηγορία: 15 – Τάξη πτυχίου: Γ’ – Δυναμικό: 7 μονάδες