ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Περιγραφή έργου

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Η Μελέτη Δημοπράτησης η οποία εκπονήθηκε για την δημοπράτηση του έργου με το σύστημα ‘’Μελέτη-Κατασκευή’’ αφορούσε την ανακαίνιση και συντήρηση του ιστορικού κτιρίου – αρχές 20ου αιώνα – τον εκσυγχρονισμό των Η/Μ εγκαταστάσεων και του Θεατρικού εξοπλισμού.

Ανακαινίσθηκαν οι θεατρικές αίθουσες, συντηρήθηκε ο διάκοσμος, ανακατασκευάστηκε και επεκτάθηκε ο χώρος της κεντρικής σκηνής των παρασκηνίων και των καμαρινιών και εξοπλίστηκες με σύγχρονα συστήματα για την κάλυψη των θεατρικών απαιτήσεων και την εξυπηρέτηση των θεατών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Eμβαδόν:16.287 m2
  • Ψυκτική ισχύς:200 RT
  • Θερμική ισχύς:1.200 Μcal/h
  • Ηλεκτρική ισχύς:2000 KVA
  • Σύγχρονος εξοπλισμός σκηνής, θεατρικός φωτισμός και οπτικοακουστικά συστήματα.