ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ

Περιγραφή έργου

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι σταθμοί Αγ.Ι.Ρέντη, Ταύρου, Βοτανικού, Θυμαράκια, Ρούφ, Λεύκας, Πειραιά (ανακατασκευή), αναπτύσσονται κατά μήκος της αντίστοιχης γραμμής του Προαστιακού Σιδηροδρόμου.

Δημιουργείται σύνδεση του Σταθμού Αθηνών με τον σταθμό ΜΕΤΡΟ, και διευθετούνται οι κυκλοφορίες πεζών και οχημάτων με την κατασκευή Ανισόπεδων διαβάσεων, και Πεζογεφυρών.

Διευθετούνται και οι απορροές ομβρίων με την κατασκευή αντλιοστασίων.