ΣΤΑΘΜΟΙ & ΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ

Περιγραφή έργου

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι σταθμοί Αιγίου, Ακράτας, Διακοπτού και οι στάσεις Διμηνιού, Λυγιάς, Λυκοποριάς, Πλατάνου, Ελίκης αναπτύσσονται κατά μήκος της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Κορίνθου-Πατρών που αποτελεί συνέχεια της γραμμής Αθήνα-Κόρινθος. Όλοι οι σταθμοί και οι στάσεις αποτελούν νέες κατασκευές εκτός από τον σταθμό του Διακοπτού, ο οποίος ανακαινίζεται.

Περιλαμβάνονται επίσης τα κτίρια των Ηλεκτρικών Υποσταθμών για την εξυπηρέτηση των αναγκαίων εγκαταστάσεων των σηράγγων.