ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟΥ Ο.Τ.Ε.

Περιγραφή έργου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

  • Ψυκτική ισχύς:315 RT
  • Θερμική ισχύς:870 Μcal/h
  • Ηλεκτρική ισχύς :630 KVA

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

Η διαμόρφωση των ισογείων χώρων του γνωστού Πύργου Ο.Τ.Ε., ολοκληρώνει τις ανάγκες του, καλύπτοντας τις δραστηριότητες συνεδρίων, συσκέψεων, εκθέσεων κ.λπ.

Τοποθετήθηκαν συστήματα υψηλής Τεχνολογίας, λόγω και της δραστηριότητας του Οργανισμού, ώστε να είναι δυνατή, η χρήση των χώρων σήμερα και στο μέλλον, με δυνατότητα τηλεδιασκέψεων.

  • Περιέχει όλες τις απαραίτητες καλωδιώσεις οπτικοακουστικών, συνεδριακών και λοιπών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας.