Περιγραφή έργου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Ηλεκτρική ισχύς:1260KVA 
  • Η/Ζ:630 KVA

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων χωρητικότητας 1.200 αυτοκινήτων, στο σταθμό του Μετρό Αγ. Δημήτριος.

  • Έχει συνολικό εμβαδόν 26.000m2
  • Εκτείνεται σε 4 υπόγεια
  • Διαθέτει πλήρεις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης, δηλ. αερισμό, πυρόσβεση, πυρανίχνευση, αποχέτευση, υποσταθμό κλπ.

Περιλαμβάνονται μελέτες αυτοματισμών (ΒΜS κλπ), δίκτυα DATΑ & σχεδιασμός εξοικονόμησης ενέργειας.