ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (IBC)

Περιγραφή έργου

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (IBC) ένα από τα μεγαλύτερα κτιριακά έργα στην Ευρώπη έχει ιδιαιτερότητες οι οποίες πηγάζουν, από την στρατηγικής σημασίας ρόλο που κατείχε στον σχεδιασμό της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, όσο και από την απαίτηση για μεταολυμπιακή χρήση.

Οι Η/Μ Εγκαταστάσεις μελετήθηκαν κατά τρόπο ώστε στο σύνολό τους να παρουσιάζουν αξιοπιστία, ευελιξία και μεγάλη δεκτικότητα τροποποιήσεων και προσαρμογών από τα διεθνή ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα, και τους χρήστες της μετά τους Αγώνες μετατροπής του σε Εμπορικό Κέντρο και Μουσείο Ολυμπιακών Αγώνων.

Τεχνικά ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Επιφάνεια: 120.000m2
 • 12.000m2 στεγασμένοι χώροι κεντρικών μηχανοστασίων
 • 550m2 κατακόρυφων διελεύσεων (shaft)
 • 7200RT εγκατεστημένη ψυκτική ισχύς
 • 9000 Mcal εγκατεστημένη θερμαντική ισχύς
 • 36 MVA εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς
 • 26 MVA εγκατεστημένη εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή
 • 6000 σημεία ελέγχου BMS
 • 5.200.000 m3/h διανομή κλιματιζόμενου αέρα
 • 4000 m3/h διανομή ψυχρού νερού
 • 40 km πυροσβεστικών δικτύων
 • 45 km αγωγών γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας