ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 3, ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΑΛΕΩ – ΧΑΪΔΑΡΙ, ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΕΛΑΙΩΝΑ

Περιγραφή έργου

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η μελέτη περιλαμβάνει το σύνολο των Η/Μ εγκαταστάσεων για τα κτίρια του Σταθμού, το Σταθμό μετεπιβίβασης, τα κτίρια του Αμαξοστάσιου και τη Σήραγγα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

 • Eμβαδόν:10.000 m2
 • Ηλεκτρική ισχύς:2500 KVA

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΙΓΑΛΕΩ-ΧΑΪΔΑΡΙ

 • Μήκος:940 m
 • Φρέατα: τρία
 • Τριπλή γραμμή: (200m)

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

 • Θέσεις:379
 • Eμβαδόν:13.000 m2
 • Οροφοι:5
 • Ηλεκτρική ισχύς: 400 KVA

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

 • Κτίρια: Εναπόθεσης Συρμών – Επισκευών – Υποστηρικτικών Λειτουργιών –Φυλάκια – Τεχνικοί Χώροι – Αποθήκη Εύφλεκτων –Αντλιοστάσια Ομβρίων
 • Eμβαδόν κτιρίων:40.000 m2
 • Συνολική επιφάνεια: 65.000 m2
 • Ηλεκτρική ισχύς: 4800 KVA