ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Περιγραφή έργου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Αριθμός σκαφών: 250