ΜΕΛΕΤΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ Ν.ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ)

Περιγραφή έργου

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται οι μελέτες (λιμενικές, Η/Μ, χωροταξικές κλπ) για την γενικότερη οργάνωση του Λιμένα.

Σε ότι αφορά τα κτιριακά έργα, περιλαμβάνονται οι προμελέτες των επιβατηγών σταθμών για την ακτοπλοΐα, τα πλοία νέας τεχνολογίας και τα κρουαζιερόπλοια.