ΚΤΙΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΤΙΡΙΟ Ζ) Ε.Μ.Π.

Περιγραφή έργου

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Το κτίριο περιλαμβάνει Αίθουσες Διδασκαλίας και Γραφεία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Ηλεκτρική ισχύς :250 KVA
  • Ψυκτική ισχύς : 100 RΤ
  • Θερμική ισχύς :400 Μcal/h