ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Περιγραφή έργου

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Τα κτίρια στεγάζουν:
Τα εργαστήρια νέων τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

  • Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
  • Βιολογικών εφαρμογών

 

Το Κέντρο έρευνας και Τεχνολογίας Ηπείρου και συγκεκριμένα τα εργαστήρια των Ινστιτούτων:

  • Βιοδραστικών ουσιών
  • Εκπαιδευτικής κενοτομίας (ΙΝΕΚ)
  • Υδάτινων πόρων
  • Τεχνολογικών επιφανειών

 

Τα εργαστήρια του τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

  • Βιολογικών εφαρμογών & Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Εμβαδόν  : 14.400 m2
  • Ηλεκτρική ισχύς :Μ/Σ 2000 KVA
  • Ψυκτική ισχύς : 364 RΤ

Ειδικές εγκαταστάσεις Εργαστηρίων