ΚΤΙΡΙΟ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Περιγραφή έργου

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Το κτίριο καλύπτει τις ανάγκες κατασκευής & επισκευής πολυεστερικών σκαφών