ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Περιγραφή έργου

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Η μελέτη αφορά το σύνολο των Η/Μ Εγκαταστάσεων του νέου κτιρίου των Ναυπηγείων που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού.