ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Περιγραφή έργου

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Το Βιοκλιματικό κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από δύο κτίρια, με κοινό υπόγειο. Στο ένα κτίριο και στο αντίστοιχο τμήμα του υπογείου στεγάζονται τα Εργαστήρια και στο άλλο κτίριο Γραφεία, Αίθουσες διδασκαλίας, Βιβλιοθήκες και Αμφιθέατρο 300 ατόμων.  Οι εγκαταστάσεις μελετήθηκαν έτσι ώστε να εναρμονίζονται με τον Βιοκλιματικό σχεδιασμό του κτιρίου και να επιτυγχάνουν εξοικονόμηση ενέργειας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA

  • Συνολική επιφάνεια: 11.500 m2
  • Ηλεκτρική ισχύς:2×1250 KVA
  • Ψυκτική ισχύς: 2x109RT & 2x145RT
  • Θερμική ισχύς:2×900 Μcal/h & 1×100 Μcal/h
  • Ειδικές εγκαταστάσεις εργαστηρίων