ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ-ΠΕΚΙΝΟΥ (2008)

Περιγραφή έργου

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Μετά από την επιλογή της Κ/ξιας Ελληνικών Γραφείων Μελετών – στην οποία συμμετείχαμε – στα 10 από τα συνολικά 83 Γραφεία από ολόκληρο τον κόσμο εκπονήσαμε την μελέτη για τον Διαγωνισμό.