ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Περιγραφή έργου

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Σύγχρονης τεχνολογίας κλειστό Αθλητικό Κέντρο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Αριθμός θεατών:2500
  • Ψυκτική ισχύς:220 RT
  • Θερμική ισχύς:1450 Μcal/h
  • Ηλεκτρική ισχύς :630 KVA