ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΤΕΝΤΑ)

Περιγραφή έργου

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Ιδιαίτερο κλειστό, αθλητικό και πολιτιστικό κέντρο, λόγω της ελαφράς του κατασκευής και της κάλυψης του με ειδική μεμβράνη (τέντα).