ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ‘’Μ.ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ’’

Περιγραφή έργου

IΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Το Κλειστό Γυμναστήριο εντάχθηκε στο φάκελο διεκδίκησης των Ολυμπιακών Αγώνων του 1996.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA

  • Αριθμός θεατών:1200
  • Ψυκτική ισχύς:150 RT
  • Θερμική ισχύς:300 Μcal/h
  • Ηλεκτρική ισχύς : 800 KVA