ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΕΩΝ

Περιγραφή έργου

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Η ανακατασκευή του εντάχθηκε στο πρόγραμμα έργων της Θεσσαλονίκης ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας (1997) με στόχο την αναβάθμισή του και την επέκτασή του, ώστε να αποτελέσει ένα θέατρο σύγχρονων απαιτήσεων. Η στέγαση του με μεμβράνη (τέντα) δίνει την δυνατότητα μεγαλύτερης χρονικά χρήσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Ηλεκτρική ισχύς :500 KVA
  • Σύγχρονα οπτικοακουστικά συστήματα, θεατρικός φωτισμός κλπ.