ΑΙΘΟΥΣΑ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Περιγραφή έργου

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Η μελέτη είχε στόχο την βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, και τον εκσυγχρονισμό του απαιτούμενου θεατρικού εξοπλισμού. Συγκεκριμένα μελετήθηκε εξ αρχής ο θεατρικός φωτισμός, ο εξοπλισμός σκηνής και τα οπτικοακουστικά συστήματα, τροποποιήθηκε η διάταξη καθισμάτων για βελτίωση της ορατότητας, η ακουστική μελέτη, εκσυγχρονίστηκαν τα συστήματα κλιματισμού, φωτισμού της  αίθουσας. Παρεμβάσεις έγιναν και για την βελτίωση της κυκλοφορίας θεατών και ηθοποιών

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Θεατές: 450
  • Ηλεκτρική ισχύς: 400 KVA
  • Ψυκτική ισχύς: 100 RΤ
  • Θερμική ισχύς: 500 Mcal/h