ΚΤΙΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ.

Περιγραφή έργου

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Το κτίριο κατασκευάστηκε για να συμπληρώσει τις ελλείψεις, της Κτηνιατρικής Σχολής, και περιλαμβάνει πλήρως εξοπλισμένα Εργαστήρια, Κλινικές και Αμφιθέατρα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Ψυκτική ισχύς:240 RT
  • Θερμική ισχύς:1.000 Μcal/h
  • Ηλεκτρική ισχύς:1600 KVA

Ειδικές εγκαταστάσεις εργαστηρίων