ΝΕΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Περιγραφή έργου

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατασκευή νέου Πύργου Ελέγχου & Κτιρίου Επιβατών για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών λειτουργίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Eπιφάνεια:12.000 m2
  • Ψυκτική ισχύς:1100 RT
  • Θερμική ισχύς:3200 Mcal/h
  • Ηλεκτρική ισχύς:2500 KVA