ΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ. ΚΤΙΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Περιγραφή έργου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

  • Ψυκτική ισχύς:600 ΨΤ
  • Θερμική ισχύς:2.400 Μcal/h
  • Ηλεκτρική ισχύς :2500 KVA

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

Μελέτη για τον πλήρη εκσυγχρονισμό του κτιρίου ώστε να χρησιμοποιηθεί ως Μονάδα Υγείας.

Είναι επιφανείας 17.000m2 και θα διαθέτει

  • όλα τα σύγχρονα συστήματα για τις Η/Μ εγκαταστάσεις και επιπλέον
  • υψηλής τεχνολογίας συστήματα Voice-data, Οπτικοακουστικά κλπ.