ΈΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Β.ΕΛΛΑΔΑ – ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΈΡΓΑ