ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ‘’ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ’’ (HANGAR)

Περιγραφή έργου

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συμμετοχή στον Διαγωνισμό με Οριστική Μελέτη για το Κτίριο Επισκευής Αεροσκαφών στο Ελ.Βενιζέλος. Η μελέτη περιλαμβάνει όλα τα ειδικά συστήματα που απαιτεί η εξειδικευμένη λειτουργία του κτιρίου. Παρείχαμε και υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την εκπόνηση των μελετών κατασκευής του Έργου.