ΣΗΡΑΓΓΑ ΣΤΟ GOTSE DELCHEV

Περιγραφή έργου

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η μελέτη περιλαμβάνει τον Ηλεκτροφωτισμό τα συστήματα ασφαλείας – ελέγχου της σήραγγας στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα καθώς και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στο Κτίριο υποστήριξης της σήραγγας στην πλευρά της Βουλγαρίας. Η Σήραγγα έχει μήκος 147m με ύψος 5,28m, πλάτος δρόμου 9,5m και πλάτος πεζοδρομίου 2×1,75m. Έχει προβλεφθεί διασύνδεση των συστημάτων ασφαλείας – ελέγχου – χειρισμού μεταξύ Ελληνικών και Βουλγαρικών Συνόρων.