ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Τ.Ε.

Περιγραφή έργου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Ψυκτική ισχύς: 240 RT
  • Θερμική ισχύς:1.000 Μcal/h
  • Ηλεκτρική ισχύς: 1600 KVA
  • Φωτισμός ανάδειξης

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Αποτελεί από αρχιτεκτονική και τεχνολογική άποψη ένα κτίριο ιδιαίτερων αξιώσεων.

Περιλαμβάνει Χώρους γραφείων υποδιοικητών, Συμβούλων, Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 500 ατόμων, (Συνεδριακό κέντρο), Εστιατόριο, Ξενώνες. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κτίρια της Αθήνας με την πρωτοποριακή στέγαση των αρχαιολογικών ευρημάτων στο ισόγειο.

Πρόκληση αποτέλεσε για τους μελετητές της Τριέδρου:

  • η εξεύρεση λύσεων για την εξυπηρέτηση της ανωδομής λόγω της ύπαρξης των αρχαιοτήτων πάνω από τους υπόγειους χώρους και
  • η ένταξή τους στην αισθητική του κτιρίου σε συνδυασμό με τις υψηλές απαιτήσεις κυρίως σε φωτισμό και ακουστική.