Εκπαίδευση

Αρχίσαμε το 2010 και από τις αρχές του 2018 παρέχουμε υπηρεσίες Συνολικής Τεχνικής Εκπαίδευσης προσωπικού για τη Λειτουργία και Συντήρηση των 14 Αεροδρομίων – Παραχώρησης.

Ενέργεια

Σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες Cx ελέγχουμε, μετράμε, καταγράφουμε, μελετάμε και προτείνουμε μέτρα για εξοικονόμηση ενέργειας σε υφιστάμενες και νέες εγκαταστάσεις.

Υπηρεσίας Ποιότητας

Από το 2014 παρέχουμε υπηρεσίες Qa/Qc στα Έργα. Το 2018 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή. Από τις αρχές του 2018 παρέχουμε αντίστοιχες υπηρεσίες στα 14 Αεροδρόμια – Παραχώρησης.

Υπηρεσίες Commissioning

Από το 2009 παρέχονται υπηρεσίες Total Cx στα Τεχνικά Έργα, αξιοποιώντας την εμπειρία μας. Το 2018 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες Cx στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή. Από τις αρχές του 2018 παρέχουμε αντίστοιχες υπηρεσίες στα 14 Αεροδρόμια – Παραχώρησης και σε τμήμα της Επέκτασης του ΜΕΤΡΟ προς Πειραιά.

Συγκοινωνιακά

Η εκπόνηση σχετικών μελετών για Οδοποιία, Αεροδρόμια, Λιμενικά Έργα αρχίζει με την ίδρυση της εταιρείας και από το 2001 και μέχρι σήμερα ιδιαίτερη ενασχόληση με μελέτες  σιδηροδρομικών έργων και ΜΕΤΡΟ. Ολοκληρώνονται αυτές της Επέκτασης του ΜΕΤΡΟ προς Πειραιά.