ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΘΕΑΤΡΟ & ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Περιγραφή έργου

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Αποπεράτωση και εκσυγχρονισμός των κτιριακών και ειδικών εγκαταστάσεων, όπως κλιματισμού, ηλεκτρικών, θεατρικού φωτισμού και οπτικοακουστικών συστημάτων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Ψυκτική ισχύς:60 RT
  • Θερμική ισχύς:400 Μcal/h
  • Ηλεκτρική ισχύς :250 KVA
  • Συνεδριακός εξοπλισμός, θεατρικός φωτισμός.