Περιγραφή έργου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

  • Εμβαδόν: 17.000 m2 (χώροι πώλησης
  • Εμβαδόν: 8.000 m2 (λοιποί χώροι)
  • Ηλεκτρική ισχύς: 4.000 KVA
  • Ψυκτική ισχύς: 500 RT

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

Για την δημιουργία του σύγχρονου Πολυκαταστήματος έγινε συνένωση τεσσάρων διατηρητέων κτιρίων στην Πλατεία Κοτζιά, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως.