ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Περιγραφή έργου

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

Το κτίριο θα στεγάσει τα αρχαιολογικά εκθέματα από την περιοχή του Νομού Ρεθύμνου. Το κτίριο κατασκευάζεται μέσα στο Κάστρο της Πόλης.

Η μελέτη παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες διότι πρέπει να προσαρμοσθεί με το Κάστρο της Πόλης (εδική αποχέτευση, υδροδότηση, δυσκολίες ηλεκτροδότησης, διαμόρφωση δεξαμενής στα θεμέλια
του κτιρίου κλπ).

Ολοκληρώθηκε το στάδιο της Προμελέτης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Συνολική επιφάνεια : 1500m2
  • Ηλεκτρική ισχύς :Μ/Σ 500 KVA
  • Ψυκτική ισχύς : 75 ΨT