ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Α.Π.Θ.

Περιγραφή έργου

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

Το υπόγειο κτίριο κατασκευάστηκε  για να συμπληρώσει τις λειτουργίες του υφιστάμενου  Κεντρικού κτιρίου, της Βιβλιοθήκης και εκτείνεται κάτω από το πάρκο, τόπο συγκέντρωσης των φοιτητών, το οποίο και διατηρήθηκε. Στεγάζει συλλογές κοινών και σπανίων βιβλίων, αναγνωστήρια κ.λπ. Καλύπτεται  με ιδιαίτερα συστήματα διασφάλισης από πλημμύρες, συστήματα ασφαλείας και πυρανίχνευσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Ψυκτική ισχύς:130 RT
  • Θερμική ισχύς:350 Μcal/h
  • Ηλεκτρική ισχύς:630 KVA